DE DETECTIVES VAN VANDAG

Gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de RGPD-wet

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is op 25 mei 2018 in werking getreden. ICID Bvba heeft de klantgegevens altijd met de grootste zorg en respect voor de privacy behandeld. De door de klant verstrekte informatie is en blijft strikt vertrouwelijk.

Aangezien het beroep van privédetective door een ministerieel statuut geregeerd is, zijn we al verplicht om alle artikelen van de wet met betrekking tot privacy en gegevensverwerking te respecteren.