USŁUGI

Śledztwa, obserwacje, śledzenie, infiltracje poprzez odpowiednio dobrane metody i w cenach adekwatnych dla danej branży

Każdy z naszych detektywów, posiadający ministerialną licencję i specjalizujący się w konkretnej dziedzinie śledztw, prowadzi dochodzenia we wszystkich aspektach prawa, czy to handlowego, karnego (nękania fizycznego, psychicznego i molestowania seksualnego przez pracodawcę, sąsiada, kolegów, przyjaciół i wszelkiego rodzaju agresji), czy cywilnego oraz prawa rodzinnego (rozwodu, separacji).

Środkami prowadzącymi do doprowadzenia dochodzenia do pomyślnego zakończenia pozostają tradycyjne metody dobrego detektywa, mianowicie nadzór i obserwacja, śledzenie i infiltracja oraz drobiazgowe poszukiwania. Wskazówki zebrane przez detektywa, są jak najbardziej brane pod uwagę i często niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy, zarówno przed Sądem Pokoju, Sądem Pierwszej Instancji, Sądem Gospodarczym, jak i każdym innym sądem.

ŚLEDZTWA HANDLOWE dla międzynarodowych, dużych i małych przedsiębiorstw

Prywatny detektyw, pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, może prowadzić śledztwo zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, i wykrywać między innymi wszystkie niezgodności w statusie pracownika umysłowego/pracownika fizycznego oraz niesprawiedliwe zwolnienia, w przypadku fałszywej restrukturyzacji. Nadużycia obejmują zarówno zwykłą odmowę przez pracownika nieuczciwych propozycji aż do korupcji, itp. Nowe metody dochodzenia stosowane przez detektywa, oprócz nadzoru i obserwacji, są bardzo użyteczne dla obrony, dla adwokata oraz sędziego.

Pracując dla działu kadr, detektyw zapewnia rozwiązanie obecnego problemu fałszywych życiorysów kandydatów z całego świata z fałszywymi stopniami i dyplomami.
W rezultacie podane umiejętności są fałszywe, co powoduje stratę czasu dla dyrekcji. Prywatny detektyw, dzięki swojej licencji i różnym metodom śledczym, może również udowodnić, między innymi, poprzez obserwację i śledzenie, zdjęcia i szczegółowy raport oraz, jeśli to konieczne, wszystko potwierdzone przez komornika sądowego, że powtarzające się czy długotrwałe zwolnienie lekarskie jest fałszywe. To, co pozwala na zwolnienie dyscyplinarne, oznacza oszczędność czasu i jest bardzo korzystne finansowo dla przedsiębiorstwa.

W sektorze handlowym prywatny detektyw, który jest świadomy nowych technologii stosowanych przez znających prawo menedżerów, wprowadza nowe metody śledcze, które mają przeciwdziałać i rekompensować straty finansowe spowodowane przez przedstawicieli handlowych (przedstawiciel, kierownik, przewoźnik itp.).
Prywatny detektyw może również zbadać i znaleźć niezbędne elementy, aby uniknąć straty finansowej spowodowanej odebraniem firmie jednego z najlepszych przedstawicieli handlowych na rzecz innej firmy. Związek zawodowy, będący częścią życia zawodowego, czy to na terenie firmy, czy przez uzwiązkowionego pracownika, nie może również pozostawać niedoceniony. Detektyw wykorzystuje konkretne środki, aby pomóc działowi prawnemu w rozwiązaniu każdego problemu, bardzo szkodliwego dla sprawnego funkcjonowania firmy, w który zaangażowany jest przedstawiciel związków zawodowych.

W partnerstwie  –  współpracownicy  –  dyrektorzy –  inwestorzy
Detektyw, dobrze poinformowany w zakresie statusów, czy to MSP, dużych czy międzynarodowych firm (sp.zo.o. i innych) jest bardzo przydatny działowi obsługi prawnej w rozwiązywaniu problemów i konfliktów między menedżerami, partnerami, inwestorami. Nadzoruje, obserwuje i infiltruje, aby z wielką wytrwałością i wiedzą przeprowadzić śledztwo, wnosząc niezbędne elementy dla prawników odpowiedzialnych za daną sprawę, tym samym umożliwiając im doprowadzenie sprawy do końca. Prześladowanie i zastraszanie są sytuacjami bardzo poważnymi pod każdym względem, przy których prywatny detektyw jest praktycznie nieodzowny. Musi on, przed zaangażowaniem swoich umiejętności w sprawę przedstawioną przez klienta, upewnić się co do jej realności, aby uniknąć że oskarżenia obrócą się przeciwko niemu. Uczciwość jest jedną z naszych głównych cech od 1984 roku, a nasi detektywi są nieprzekupni. Ten rodzaj problemu i misji wymaga długotrwałego dochodzenia, którego całkowita cena może zostać już na samym początku ustalona i przekazana klientowi.

Szpiegostwo przemysłowe, nieuczciwa konkurencja
W przypadku szpiegostwa przemysłowego, wymagającego często osoby wyspecjalizowanej w danej dziedzinie (czy to w chemii, informatyce, itd.), detektywi InterContinental International Detect, mogą wezwać specjalistę, który przeprowadza śledztwo, będąc cały czas pod nadzorem licencjonowanego detektywa, który kontroluje przebieg misji, tak, aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem. W związku z tym, ze nieuczciwa konkurencja jest bardzo trudna do udowodnienia, prawnicy mogą również wykorzystać jako podstawę swoich działań raport ze śledztwa przeprowadzonego przez doświadczonego i licencjonowanego detektywa, znającego zasady właściwe dla każdej branży (przemysł i inne).

Kradzież towarów w firmie lub podczas transportu
W przypadku kradzieży, czy to dzieł sztuki, kradzieży w sklepach, kradzieży podczas transportu, kradzieży z magazynu lub kradzieży sejfów, jeśli detektyw nie podejmie działań natychmiast po zdarzeniu, szansa odzyskania obiektów i/lub złapania sprawcy(ów) kradzieży jest znacznie zmniejszona, nawet jeśli zastosował on odpowiednie do każdego stylu kradzieży działania. Podróbki/fałszerstwo Licencjonowany detektyw prowadzi swoje dochodzenia w ścisłej współpracy ze służbami celnymi, tak aby jak najszybciej doprowadzić misje do pozytywnego zakończenia. Podrabianie, jedno z najbardziej rozpowszechnionych oszustw na świecie, może być wszelkiego rodzaju, wyroby skórzane, farmacja, zabawki itp…

Oszustwa ubezpieczeniowe
Ogólny prywatny detektyw, posiadający licencję, może być przydatny, oprócz detektywa sektorialnego (pracującego w firmie ubezpieczeniowej), w bardzo szczególnych przypadkach, w których konieczne jest bardziej szczegółowe dochodzenie. W szkodach na dużą skalę, niezależny status detektywa ogólnego może zapewnić kolejną, bardziej obiektywną wizję dla obu stron.

Poszukiwanie dłużników
W tego typu śledztwach detektyw nie może w żadnych okolicznościach zagwarantować odzyskania długu i nie może prowadzić działań na zasadzie otrzymania prowizji z odzyskanej kwoty jako swojej zapłaty, ale dzięki swoim rozległym i zróżnicowanym poszukiwaniom, może znaleźć kryjówkę dłużnika i ujawnić udawaną niewypłacalność, tak aby komornik mógł przystąpić do zajęcia.

Konflikty między właścicielem a najemcą i odwrotnie
Detektywi Inter Continental International Detect, posiadający licencję i doświadczenie, są kompetentni do szybkiego działania w przypadku jakiegokolwiek konfliktu, również tego typu.

Wszelkiego rodzaju oszustwa i przekręty
Dzięki ostatnim umowom europejskim, takim jak Schengen i inne, umożliwiającym swobodny przepływ towarów i osób, oszustwa i przekręty na wszystkich szczeblach stały się plagą, której ofiary mogą wezwać na pomoc jedynie detektywa. InterContinental International Detect i jej licencjonowani i wyspecjalizowani detektywi zdobyli doświadczenie w obsłudze swoich klientów po konkurencyjnych cenach.

W sprawach karnych
Licencjonowany i specjalizujący się w dochodzeniach karnych prywatny detektyw, będzie dodatkowym atutem dla klienta i jego obrońcy oraz wzmocnieniem dla policji. Ci ostatni nie zawsze dysponują niezbędnymi środkami, aby znaleźć przestępcę, a w niektórych przypadkach, tylko wytrwałość i długi nadzór oraz powtarzające się obserwacje wykonywane przez prywatnego detektywa – który następnie przekazuje szczegółowy raport i zdjęcia – mogą rozwiązać zagadki skatalogowane już jako te nie do rozwiązania.

Obowiązki

Zawód prywatnego detektywa, jest regulowany od 1991 r. przez ustawę ministerialną, co stanowi już pewnego rodzaju gwarancję dla klienta. Detektyw musi respektować zasady etyczne narzucone przez prawo: formularz zamówienia lub umowa, w którym muszą się znaleźć dane dwóch stron, stawka godzinna + koszta przejazdu lub cena ryczałtowa, a także przedmiot i czas trwania misji. Klient otrzymuje na zakończenie dochodzenia szczegółowy raport, zdjęcia oraz wszystkie zebrane materiały dowodowe, fakturę oraz jej szczegóły. Raport składa się z dwóch egzemplarzy, oryginał jest dostarczany osobiście do klienta lub jego adwokata, a duplikat jest trzymany w biurze przez 5 lat. Deontologicznie, detektyw nie może pracować przeciwko swojemu klientowi przed upływem 3 lat.Kto korzysta z usług detektywa? Każdy może zadzwonić do detektywa, ale jego prośba musi być uzasadniona, bez względu na to czy dzwoni żona, mąż, siostra, brat, matka, ojciec, prawnik, komornik, pracownik, pracodawca, ofiara lub ktokolwiek inny szukający pomocy. Detektyw, nie znając szczegółów prośby, nie może podać ceny przez telefon, ale może już, dzięki swojemu doświadczeniu i znajomości przepisów, poinformować o dopuszczalności takiego śledztwa. Zaproponuje następnie spotkanie, aby pogłębić sprawę i podać kosztorys oraz czas potrzebny na realizacje zlecenia. Jeżeli spotkanie nie może zostać przeprowadzone w naszym biurze, w firmie, kancelarii adwokackiej ani w żadnej innej lokalizacji z powodów geograficznych lub innych, zamówienie/umowa oraz formularz informacyjny mogą być wysłane przez e-mail w celu wykonania misji. Nasza międzykontynentalna sieć doświadczonych i poważnych detektywów pozwala nam również zaoferować szybkie i rzetelne dochodzenie na całym świecie po rozsądnych cenach.

PRYWATNE DOCHODZENIA Dochodzenia dla sektora prywatnego

  • W sprawach rozwodowych. Nasz wszechstronny personel składa się również z detektywów posiadających licencję ministerialną i specjalizujących się w prywatnych śledztwach. Są oni czynni w sprawach rozwodowych, na przykład zbierając dowody niewierności (mogące również być potwierdzone przez komornika sądowego) niezbędne do wynegocjowania alimentów dla jednego z małżonków. W ramach podziału majątku detektyw prowadzi bardzo szczegółowe dochodzenie w celu znalezienia ukrytych aktywów przez jedną ze stron. Poszukiwania te są bardziej niż użyteczne w sprawach rozwodowych, aby dostarczyć prawnikowi niezbędnych materiałów do działania. W sprawach spadkowych, w których negocjacje i podział są wątpliwe, a także w przypadku niezgody rodzinnej, detektyw może zbadać i odkryć, skąd pochodzi źródło ewentualnych malwersacji. Może również szukać spadkobierców lub wskazać fałszywych spadkobierców (oszustów), którzy się pojawią. Detektyw specjalizujący się w tej bardzo specyficznej dziedzinie, jest całkowicie zaangażowany w sprawę, tak aby wykryć niedociągnięcia, które może zostały przeoczone, tak, aby oszukać prawowitych spadkobierców.

 

  • W przypadku alimentów, detektyw poprzez swoje właściwe dochodzenie może udowodnić, że niewypłacalność często jest udawana, tak żeby nie musieć uiszczać opłat nałożonych wyrokiem na dzieci lub małżonków, udając brak środków ; detektyw w toku swojego śledztwa może potwierdzić lub zaprzeczyć tym faktom.

 

  • W przypadku śledztwa dotyczącego niewypłacalności, prywatny detektyw może, dzięki swojej licencji, kontrolować czas potencjalnych oszustów i upewnić się, że praca, którą wykonują jest legalna. W razie potrzeby, detektywowi towarzyszy komornik sądowy w celu potwierdzenia ustalonych faktów.
  • W przypadku opieki nad dziećmi, detektyw, dzięki swojej lojalności, może jedynie obiektywnie ocenić przebieg takiej wizyty. Sędzia Rodzinny będzie mógł łatwiej podjąć decyzję w oparciu o raporty i zdjęcia przekazane przez detektywa po misji. W przypadku poważnego podejrzenia, takiego jak zaniedbanie, nadużycie czy molestowanie, detektyw może przeprowadzić niezbędne dochodzenie, aby uspokoić obawy lub wręcz przeciwnie, ostrzec danego rodzica, tak aby mógł on skontaktować się z odpowiednią instytucją prawną.

 

  • W dochodzeniach polegających na sprawdzeniu moralności tylko licencjonowany prywatny detektyw może odkryć prawdziwą osobowość i uczciwość osoby przed jakimkolwiek zaangażowaniem (małżeństwo, konkubinat lub inne).

 

  • W oszustwach i przekrętach, takich jak małżeństwo dla „papierów” (czy inne), licencjonowany i wyspecjalizowany detektyw oddaje swoje umiejętności w służbie osobie poszkodowanej, w tym przypadku klientowi, pod warunkiem, że nie jest to próba oszustwa i wykorzystania detektywa do nieodpowiednich celów, co zmusiłoby go do natychmiastowego rozwiązania umowy. Żyjemy w zepsutym i skorumpowanym świecie, w którym brany jest pod uwagę tylko aspekt materialny, dlatego też bardziej niż kiedykolwiek, pomoc licencjonowanego i doświadczonego prywatnego detektywa może okazać się przydatna w ukazaniu korupcji i wszelkiego rodzaju oszustw.

 

  • W zmianie zachowania nastolatka, licencjonowany detektyw bardzo pomaga rodzicom zmartwionym nagłą zmianą zachowań ich dzieci. W związku z tym będzie kontrolował harmonogram i otoczenie nieletnich, a także ich znajomych, którzy mogą być dealerami, konsumentami, członkami sekt, przestępcami, itp… InterContinental International Detect ma wśród swoich pracowników, również detektywów odpowiednich do infiltracji tych środowisk, tak aby zapewnić rodzicom niezbędne elementy do podejmowania właściwych decyzji, aby pomóc nastolatkowi.

 

  • W fałszywych zeznaniach i doniesieniach prywatny detektyw, poprzez zbieranie informacji, może unieważnić lub potwierdzić oświadczenia. Fałszywe referencje są bardzo powszechne w życiu codziennym, czy to przez zazdrość, złośliwość czy z innych powodów i to we wszystkich klasach społecznych i relacjach (sąsiedzi, pracownicy, koledzy, itd.). Prywatny detektyw, po przeanalizowaniu sprawy i po poinformowaniu klienta o wykonalności, kosztach i czasie potrzebnym do realizacji zlecenia, dostosowuje swoje działania i umiejętności, aby doprowadzić sprawę do pomyślnego zakończenia.

 

  • W przypadku napadów i włamań, detektyw, poprzez swoje doświadczenie i krótki czas między kradzieżą a jego interwencją, może ustalić, czy rabunek lub włamanie zostało dokonane przez bandytów czy może członka rodziny lub znajomego, czasami po prostu z zazdrości lub chciwości. Napady i włamania są częścią codziennych problemów dzisiejszego społeczeństwa. Prywatny detektyw, dzięki swojemu doświadczeniu i umiejętnościom, może w każdej chwili poufnie pomagać każdej osobie, nawet jeżeli miałoby to być jako środek zapobiegawczy, towarzysząc osobie wykonującej delikatne zadania (finansowe i inne). Może również pomóc ofiarom odnaleźć utracone przedmioty lub przynajmniej wskazać sprawców kradzieży.

 

  • Poszukiwanie osób zaginionych lub zwerbowanych, licencjonowany i doświadczony detektyw może prowadzić dochodzenie w tej dziedzinie, bez łamania prawa, nawet jeśli jest to osoba dorosła. Zniknięcia i indoktrynacja to jedne z głównych trosk dwudziestego pierwszego wieku, których niebezpieczeństwo jest permanentne dla ludzi łatwo ulegających wpływom, bez względu na wiek, klasę społeczną czy pochodzenie.

 

  • Cena. InterContinental International Detect, dzięki liczbie równoczesnych misji praktykuje ceny poza konkurencją od ponad 20 lat.Poza tradycyjnymi misjami nadzoru, obserwacji i śledztw nad oszustwami, InterContinental International Detect prowadzi tez działania i ujawnia :

 

  • Oszustwa socjalne Dzisiejszy detektyw, posiadający licencją ministerialną może prowadzić dochodzenia we wszystkich dziedzinach w celu wykrycia wszelkiego rodzaju oszustw socjalnych wobec instytucji publicznych (ONEM, ONSS, SPF) dokonywanych przez pozbawionych skrupułów ludzi, którzy korzystają z pomocy finansowej, podczas gdy wykonują pracę „na boku”, czy to w budownictwie, mechanice, sektorze restauracyjnym, czy innych…

 

Nieregularne sytuacje (fałszywe tożsamości, nieprawidłowości w migracji zarobkowej, prawdziwość donosów skarbowych)
Detektyw może również sprawdzić, czy warunki przedstawione przez osobę ubiegającą się o zasiłek są rzeczywiście spełnione. Jest również bardzo pomocny dla rodzin, które martwią się o zniknięcie członków rodziny podczas migracji.